Subsidies en vergunningen - Meeste gestelde vragen
Compofloor
Subsidies En Vergunningen

Subsidie aanvragen

Wanneer u een Compofloor plaatst verduurzaamd u uw woning en bespaard u energie. Wanneer u één of meer energiebesparende isolatiemaatregelingen uitvoert in uw woning kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Voor uw nieuwe vloer geldt een minimale isolatiewaarde van 3,5 m2K/W, de Compofloor® renovatievloer voldoet hier ruim aan. De basis isolatie van de Compofloor bedraagt 4,38 m2K/W. Dit betekent dat u over de gehele oppervlakte (met een minimum van 20m2) van uw vloer €11 per m² kunt verkrijgen bij twee maatregelen.

Handleiding subsidie

In 4 stappen inzicht in de subsidiemogelijkheden

Stap 1

Beginnende bij de Provinciale subsidies, deze zijn uiteraard te vinden op de websites van de provincies zelf, vaak onder de kop ‘digitaal loket’ staan de subsidies overzichtelijk weergegeven. Zoek voor de subsidies gericht op het verbouwen of renoveren van uw woning op de thema’s ‘energie’, ‘milieu’ en/of ‘wonen’.

Stap 2

Een overzicht van de omgevingsdiensten en hun websites kunt u vinden op www.omgevingsdienst.nl. Zoek het icoontje van de omgevingsdienst in uw regio en klik op ‘lees meer’. Via de zoekfunctie op de website van de omgevingsdiensten is meestal de jaarlijkse lijst met regionale subsidies te vinden.

Stap 3

Subsidies kunnen ook op gemeentelijk niveau aangeboden worden. Daarvoor kunt u de website van uw gemeente raadplegen.

Stap 4

Controleer of er landelijke regelingen van toepassing zijn via de website van RVO Nederland. Naast provinciale regelingen zijn er in 2023 ook weer landelijke regelingen. Hoofdzakelijk zijn er drie regelingen die interessant voor u kunnen zijn; de Subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE), Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en een Energiebespaarlening.

Algemeen
Vergunning of meldplicht vloerrenovatie

Heeft u vragen over vergunningen, renovatie of over Compofloor? Wij geven graag antwoord op de meest gestelde vragen.

Wist u dat de overheid voor de verbouwing of renovatie van uw woning soms vereist dat u een melding maakt bij uw lokale gemeente of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen? Wij zien dat het als woningeigenaar best intimiderend is om uit te zoeken of er administratieve handelingen vereist zijn om te beginnen met renoveren. Met dit document bieden wij een stukje houvast in onderzoek naar vanuit overheid gestelde administratieve eisen voor het renoveren van uw woning. Als specialist in renovatievloeren zullen wij ons vooral richten op het vervangen van een oude vloer. In het kort kunnen wij concluderen dat het meestal niet nodig is om contact te leggen.

Asbest in de kruipruimte?

Mocht bekent zijn dat er asbest aanwezig is in de kruipruimte, dan heeft u een meldingsplicht bij uw gemeente. Het kan voorkomen dat wij tijdens sloopwerkzaamheden asbest aantreffen. In dat geval kunnen wij u in contact brengen partner die u hierbij kunt ondersteunen en ontzorgen.

Is de totale hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³?

Dit zal in het geval van een vloerrenovatie niet het geval zijn. Mocht u een grote renovatie gepland hebben waarbij meer dan 10m3 sloopafval wordt afgevoerd kan een meldingsplicht aan de orde zijn.

Verandert de draagconstructie van het bouwwerk?

Dit wordt u gevraagd indien u ‘Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken’ heeft aangevinkt. Wat wordt er nu bedoelt met de draagconstructie? Dit was tot voorkort ook niet volledig helder bij wet.De Raad van State concludeerde dat de ‘draagconstructie’ de constructie is die het bouwwerk draagt. Een vloer is normaal gesproken  geen draagconstructie en heeft u geen meldingsplicht en is een vergunning niet nodig.

Voor welke werkzaamheden moet ik contact leggen met de gemeente?

Hiervoor verwijzen wij u in eerste instantie door naar het Omgevingsloket. Raadpleeg op de website de ‘vergunningcheck’. Bij het renoveren van een vloer kan het keuzemenu echter verwarring veroorzaken. Hieronder wat helderheid met betrekking tot de toepassing van de Compofloor® renovatievloer.

Is mijn woning een monument?

Veelal is bij de inwoner bekend of hij/zij in een monument woont. Toch is het scheppen van duidelijkheid van belang. Historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of groene, aangelegde bouwwerken kunnen geclassificeerd zijn als monument. Deze bouwwerken worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. Dit kan voordelen opleveren met betrekking tot subsidie voor renovatie maar gaat ook gepaard met opgelegde eisen vanuit bevoegd gezag. Een eenvoudig check kunt u uitvoeren op de website van Cultureel erfgoed. Mocht uw woning op de lijst staan vermeld, dan moet u contact leggen met uw gemeente om een omgevingsvergunning aan te vragen. Staat u hier niet op, dan kan het zijn dat uw woning nog wel staat aangewezen stads- of dorpsgezicht, mocht u hier over twijfelen neem dan contact op met uw gemeente.

Moet ik de renovatie melden aan mijn gemeente?

In de volgende gevallen zult u een melding moeten maken bij uw Gemeente:

Uw woning staat op de monumentenlijst

Indien uw vloer deel uit maakt van de draagconstructie is een melding of vergunningsaanvraag verplicht.

Indien u twijfelt adviseren wij u om een constructeur de situatie te laten beoordelen.

Indien er asbest aanwezig is in uw woning.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg de website voor meer informatie over ons innovatieve vloersysteem. U vindt hier ook een kennisdocument dat u zal begeleiden bij de oriëntatie voor subsidieregelingen. Op www.milieucentraal.nl vindt u veel informatie over energiebesparing en financieringsmogelijkheden. Met name het overzicht ‘Hoe financier je woningisolatie?’ geeft goede tips tot het berekenen van het rendement energiebesparing en beschikt ook over tips m.b.t. het aanvragen van vloerisolatie.Voor een persoonlijk advies voor uw vloerrenovatie kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop.