Download - Handleiding wetgeving - Meeste gestelde vragen
Compofloor
Download 8211 Handleiding Wetgeving

Vergunning of meldplicht vloerrenovatie

Heeft u vragen over vergunningen, renovatie of over Compofloor? Wij geven graag antwoord op de vaak gestelde vragen.

Algemeen

Wist u dat de overheid voor de verbouwing of renovatie van uw woning soms vereist dat u een melding maakt bij uw lokale gemeente of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen? Wij zien dat het als woningeigenaar best intimiderend is om uit te zoeken of er administratieve handelingen vereist zijn om te beginnen met renoveren. Met dit document bieden wij een stukje houvast in onderzoek naar vanuit overheid gestelde administratieve eisen voor het renoveren van uw woning. Als specialist in renovatievloeren zullen wij ons vooral richten op het vervangen van een oude vloer. In het kort kunnen wij concluderen dat het meestal niet nodig is om contact te leggen.

Asbest in de kruipruimte?

Mocht bekent zijn dat er asbest aanwezig is in de kruipruimte, dan heeft u een meldingsplicht bij uw gemeente. Het kan voorkomen dat wij tijdens sloopwerkzaamheden asbest aantreffen. In dat geval kunnen wij u in contact brengen met een betrouwbaar contact die u zal ontzorgen.

Is de totale hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³?

Dit zal in het geval van een vloerrenovatie niet het geval zijn. Mocht u een grote renovatie gepland hebben dan kan dit wel het geval zijn. Dit kunt u zelf het beste inschatten. In dat geval is er enkel een meldingsplicht.

Verandert de draagconstructie van het bouwwerk?

Dit wordt u gevraagd indien u ‘Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken’ heeft aangevinkt. Wat wordt er nu bedoelt met de draagconstructie? Dit was tot voorkort ook niet volledig helder bij wet. Op 21 maart 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de vraag of het vervangen van een houten vloer door een betonnen vloer een verandering van de draagconstructie is. De Raad van State concludeerde dat de ‘draagconstructie’ de constructie is die het bouwwerk draagt. Een vloer is hier normaal gesproken dus geen draagconstructie en heeft u geen meldingsplicht en is een vergunning niet nodig.

Voor welke werkzaamheden moet ik contact leggen met de gemeente?

Hier verwijzen wij u in eerste instantie door naar het Omgevingsloket. Raadpleeg op de website de ‘vegunningcheck’. Bij het renoveren van een vloer kan het keuzemenu echter verwarring veroorzaken. Hieronder wat helderheid met betrekking tot de toepassing van de Compofloor® renovatievloer.

Is mijn woning een monument?

Een kleine kans, veelal is bij de inwoner bekend of hij/zij in een monument woont. Toch is het scheppen van duidelijkheid van belang. Historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of groene, aangelegde bouwwerken kunnen geclassificeerd zijn als monument. Deze bouwwerken worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. Dit kan voordelen opleveren met betrekking tot subsidie voor renovatie maar gaat ook gepaard met opgelegde eisen vanuit bevoegd gezag. Een eenvoudig check kunt u uitvoeren op de website van Cultureel erfgoed. Mocht uw woning op de lijst staan vermeld, dan moet u contact leggen met uw gemeente om een omgevingsvergunning aan te vragen. Staat u hier niet op, dan kan het zijn dat uw woning nog wel staat aangewezen stads- of dorpsgezicht, mocht u hier over twijfelen neem dan contact op met uw gemeente.

Moet ik de renovatie melden aan mijn gemeente?

Op dit vlak is vaak wat onduidelijkheid en dit vereist ook een stukje vooronderzoek. Gelukkig is dit te beantwoorden van achter uw bureau, waar een bezoek aan het gemeentehuis niet nodig zal zijn. Er zijn een aantal online tools beschikbaar die het meeste werk voor u uitzoeken. ‘Maar ik mag toch zelf wel beslissen hoe ik mijn huis renoveer?’ reageert men vaak. Ja, dit is in de meeste gevallen inderdaad uw eigen keuze, in veel gevallen hoeft u geen handelingen te verrichten. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat u een melding moet maken of er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Ten behoeve van een vloerrenovatie zijn hierin drie factoren belangrijk.Ten eerste is het van belang dat u determineert of uw huis als monument geregistreerd staat. Als tweede punt is het van belang dat bekend is welke werkzaamheden worden verricht tijdens de renovatie. Bij een vloerrenovatie moet er bekend zijn of de draagconstructie zal worden aangepast. Dit zal bij keuze voor een Compofloor® renovatievloer niet het geval zijn. Over de term ‘draagconstructie’ zien wij echter soms wat onduidelijkheid, hier zullen wij in dit document helderheid in scheppen. Als laatste punt staat een veelvoorkomend, maar op te lossen, uitdaging: asbest. Onderstaand nemen wij u puntsgewijs mee om een antwoord te geven op de bovenstaande punten.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg de website voor meer informatie over ons innovatieve vloersysteem. U vindt hier ook een kennisdocument dat u zal begeleiden bij de oriëntatie voor subsidieregelingen. Op www.milieucentraal.nl vindt u veel informatie over energiebesparing en financieringsmogelijkheden. Met name het overzicht ‘Hoe financier je woningisolatie?’ geeft goede tips tot het berekenen van het rendement energiebesparing en beschikt ook over tips m.b.t. het aanvragen van vloerisolatie.Voor een persoonlijk advies voor uw vloerrenovatie kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop.