Download - Legislation Manual - Frequently Asked Questions
Compofloor
Rijnhart Living

Permit or duty to report floor renovation

Do you have questions about permits, renovation or Compofloor? We are happy to answer frequently asked questions.

General

Over het algemeen is van alleen de begane grondvloer in de woning geen vergunning benodigd. Toch kan het in specifieke gevallen nodig zijn contact te zoeken met uw Gemeente voor een melding of vergunningsaanvraag.

Met de volgende algemene richtlijnen helpen wij u in dit traject graag op weg:

Asbestos in the crawl space?

Mocht bekent zijn dat er asbest aanwezig is in de kruipruimte, dan heeft u een meldingsplicht bij uw gemeente. Het kan voorkomen dat wij tijdens sloopwerkzaamheden asbest aantreffen. In dat geval kunnen wij u in contact brengen partner die u hierbij kunt ondersteunen en ontzorgen.

Is the total amount of demolition waste more than 10 m³?

Dit zal in het geval van een vloerrenovatie niet het geval zijn. Mocht u een grote renovatie gepland hebben waarbij meer dan 10m3 sloopafval wordt afgevoerd kan een meldingsplicht aan de orde zijn.

Does the supporting structure of the structure change?

Dit wordt u gevraagd indien u ‘Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken’ heeft aangevinkt. Wat wordt er nu bedoelt met de draagconstructie? Dit was tot voorkort ook niet volledig helder bij wet.De Raad van State concludeerde dat de ‘draagconstructie’ de constructie is die het bouwwerk draagt. Een vloer is normaal gesproken  geen draagconstructie en heeft u geen meldingsplicht en is een vergunning niet nodig.

For which work should I contact the municipality?

Hiervoor verwijzen wij u in eerste instantie door naar het Environmental counter. Raadpleeg op de website de ‘vergunningcheck’. Bij het renoveren van een vloer kan het keuzemenu echter verwarring veroorzaken. Hieronder wat helderheid met betrekking tot de toepassing van de Compofloor® renovatievloer.

Is my home a monument?

Veelal is bij de inwoner bekend of hij/zij in een monument woont. Toch is het scheppen van duidelijkheid van belang. Historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of groene, aangelegde bouwwerken kunnen geclassificeerd zijn als monument. Deze bouwwerken worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. Dit kan voordelen opleveren met betrekking tot subsidie voor renovatie maar gaat ook gepaard met opgelegde eisen vanuit bevoegd gezag. Een eenvoudig check kunt u uitvoeren op de website van Cultural heritage. If your home is listed, you must contact your municipality to apply for an environmental permit. If you are not listed here, it is possible that your home is still designated as a town or village view, if you have any doubts about this, please contact your municipality.

Do I have to report the renovation to my municipality?

In de volgende gevallen zult u een melding moeten maken bij uw Gemeente:

Uw woning staat op de monumentenlijst

Indien uw vloer deel uit maakt van de draagconstructie is een melding of vergunningsaanvraag verplicht.

Indien u twijfelt adviseren wij u om een constructeur de situatie te laten beoordelen.

Indien er asbest aanwezig is in uw woning.

Do you want more information?

Consult the website for more information about our innovative flooring system. You will also find a knowledge document here that will guide you in the orientation for subsidy schemes. on www.milieucentraal.nl You will find a lot of information about energy saving and financing options. In particular the overview 'How do you finance home insulation?'provides good tips for calculating the energy saving yield and also has tips for applying floor insulation.You can always contact our sales department for personal advice on your floor renovation.