Download - Handleiding subsidies - Compofloor - renovatie vloeren
Compofloor

Handleiding subsidie

In 4 stappen inzicht in de subsidiemogelijkheden

Stap 1

Beginnende bij de Provinciale subsidies, deze zijn uiteraard te vinden op de websites van de provincies zelf, vaak onder de kop ‘digitaal loket’ staan de subsidies overzichtelijk weergegeven. Zoek voor de subsidies gericht op het verbouwen of renoveren van uw woning op de thema’s ‘energie’, ‘milieu’ en/of ‘wonen’.

Stap 2

Een overzicht van de omgevingsdiensten en hun websites kunt u vinden op www.omgevingsdienst.nl. Zoek het icoontje van de omgevingsdienst in uw regio en klik op ‘lees meer’. Via de zoekfunctie op de website van de omgevingsdiensten is meestal de jaarlijkse lijst met regionale subsidies te vinden.

Stap 3

Subsidies kunnen ook op gemeentelijk niveau aangeboden worden. Daarvoor kunt u de website van uw gemeente raadplegen.

Stap 4

Controleer of er landelijke regelingen van toepassing zijn via de website van RVO Nederland. Naast provinciale regelingen zijn er in 2023 ook weer landelijke regelingen. Hoofdzakelijk zijn er drie regelingen die interessant voor u kunnen zijn; de Subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE), Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en een Energiebespaarlening.

Overzicht Landelijke regelingen 2023

Subsidie verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE):

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woningverenigingen en wooncoöperaties. Als  VVE, woonverenigingen en wooncoöperaties kunt u in aanmerking komen voor de SVVE-regeling als u één of meer energiebesparende isolatiemaatregelingen uitvoert. Deze subsidieregeling kunt u aanvragen van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2027. Voor uw nieuwe vloer geldt een minimale isolatiewaarde van 3,5 m2K/W, de Compofloor® renovatievloer voldoet hier ruim aan. De basis isolatie van de Compofloor bedraagt 4,38 m2K/W. Dit betekent dat u over de gehele oppervlakte (met een minimum van 20m2) van uw vloer €11 per m² kunt verkrijgen bij twee maatregelen. Meer informatie vindt u hier.

Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor energieadvies. Energieadvies biedt u een duidelijk overzicht van de huidige stand van zaken over de isolatie van uw gebouw. Op de website van RVO leest u over de voorwaarden en vindt u meer informatie. Ook Milieu centraal heeft een Subsidie voor isolatie handleiding opgesteld. Voor VVE’s zijn variërende activiteiten subsidiabel, let op dit geldt niet voor eigenaren die verhuren of voor commercieel vastgoed. Bekijk hiervoor de infographic van RVO. Let op! Je krijgt voor een woning maar één keer een SEEH-subsidie. Wil je meer dan 2 isolatiemaatregelen nemen? Vraag dan in één keer voor alle maatregelen tegelijk subsidie aan.

Mocht u een totaalpakket aan isolatie uit willen voeren dan valt u onder het Zeer energiezuinig pakket (ZEP) . Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:

Isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren.
Een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning Aan deze maatregelingen zijn ook strengere eisen verbonden. Voor de vloer geldt nu een minimale RC-waarde van 3,5 m2K/W, Compofloor® voldoet hier dus nog steeds ruim aan met 4,38m2K/W.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Met de ISDE subsidie kunt u een deel van de kosten terugkrijgen. Voor deze subsidie staat een bedrag per m2 vast. Het is mogelijk om voor meerdere maatregelen subsidie aan te vragen, de prijs per m2 wordt dan hoger.   Voorheen was de stelregel dat men 2 maatregelen moest indienen om in aanmerking te komen voor subsidie. Per 2 april 2022 is dit gewijzigd naar één maatregel. Om subsidie te krijgen voor één maatregel, dient de maatregel op of na 2 april 2022 te zijn aangebracht. Meer weten? Klik hier.

Renovatieversneller
Mocht u een grootschalige samenwerking kunnen realiseren is er de Renovatieversneller. Het draait in dit project om standaardisatie dat leidt tot kostenreductie. Dat wil zeggen en grote groep woningeigenaren, VvE’s of woningcoöperaties die in een klap een 100-tal woningingen aan kunnen pakken met vaste partners. Het betreft een grootschalig project, maar wellicht kunt u aanhaken bij uw lokale woningcoöperaties.

Wist u dat?

Wist u dat de overheid voor de verbouwing of renovatie van uw woning mogelijk financiële tegemoetkomingen heeft opgesteld?
Wij zien dat het als woningeigenaar best ingewikkeld kan zijn om uit te zoeken welke mogelijkheden er beschikbaar zijn gesteld op gebied van subsidies, btw-tarieven en overige regelingen. Op deze pagina bieden wij houvast in uw onderzoek naar de beschikbaar gestelde mogelijkheden in 2023.

Hoe kom ik erachter of er subsidies van toepassing zijn?
Gemeentes en provincies kunnen mogelijk lokale subsidies verstrekken. De website https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ geeft als eerste oriëntatie een overzicht van de beschikbare subsidiepotjes. Op deze website kan gezocht worden op woonplaats, en zal u zeer gemakkelijk een overzicht geven van de beschikbaar gestelde middelen. Echter kunnen wij niet garanderen dat de lijst op elk moment in het jaar up-to-date is. Om er zeker van te zijn dat u alle beschikbare subsidiemogelijkheden heeft verkend verwijst Compofloor u door naar de eigen websites van de Provincies, Omgevingsdiensten (Regionale uitvoeringsdiensten), en de gemeenten. Wij adviseren u dan ook om uw zoektocht in bovengenoemde volgorde te volbrengen.

Subsidies combineren mag

Je mag de subsidie voor woningisolatie en de aanvullende maatregelen combineren met een energiebespaarlening of met andere subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente of provincie. Check met de Energiesubsidiewijzer of u ook andere subsidies kunt aanvragen.

Overige regelingen (Leningen/hypotheken):

Mocht u momenteel geen kapitaal hebben maar toch de energieprestatie van uw woning willen verbeteren door bijvoorbeeld betere isolatie, dan is de Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds wellicht iets voor u.

Meer weten over de Energiebespaarlening? Bezoek dan de website. Naast leningen bij de overheid zijn ook enkele banken actief op gebied van energiebesparing. Triodos, ASN bank en ABN-AMRO beschikken over aparte hypotheken voor het verduurzamen van uw woning, met een lager rentetarief en/of een doelgericht bouwdepot.