Veilig werken tijdens het coronavirus - Compofloor
Compofloor

Veilig werken tijdens het coronavirus

De Rijksoverheid heeft een protocol opgesteld om veilig te kunnen werken tijdens bouwwerkzaamheden. Compofloor houdt zich strikt aan deze regels, waardoor het renoveren van uw vloer zonder risico gewoon door kan gaan.

Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht
Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 19:20

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol "Samen veilig doorwerken" vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/protocol-samen-veilig-doorwerken-voor-bouw--en-technieksector-van-kracht 

Hieronder vindt u de documenten waarvan wij (maar ook u als klant) kennis dienen te nemen, voordat wij aan de slag gaan. Daarmee kunnen we op een veilige manier toch uw vloerrenovatie uitvoeren! Denken aan de toekomst is het allerbelangrijkste, zodat wij veilig en gezond deze crisis doorstaan!

Protocol
'Maatregelen in en rond het huis'

Protocol
'Samen veilig doorwerken'

Protocol
'Maatregelen op de bouwplaats'